Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie. Jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Głogów.

Plan imprez do pobrania
GRUDZIEŃ 2017

16.12.2017r. (sobota) godz. 19.00
Sala widowiskowa MOK

Spektakl Teatru LIPO z Zakładu Karnego w Głogowie
"CZEKAJĄC NA GODOTA" - Samuel Beckett
Reżyseria: Michał Wnuk

Wstęp wolny.

Projekt zakreśla działania o charakterze warsztatowo – edukacyjnym z uwzględnieniem aspektu resocjalizacji ludzi
z wyrokami pozbawienia wolności przebywającymi w zakładzie karnym na mocy prawomocnego wyroku,
oraz działania w bezpośrednim kontakcie z przestrzenią teatralną, która stanowi duże wyzwanie pod względem
artystycznym i emocjonalnym dla uczestników programu. Posługując się językiem sceny i teatru skazani wyrabiają
umiejętność posługiwania się narzędziem teatralnym na polu wzajemnego zrozumienia i partnerstwa pracy zespołowej.
Otwartość, kreatywność, poczucie odpowiedzialności, samodzielne podejmowanie decyzji artystycznych to podstawowe
założenia realizowanego projektu zwieńczone pokazem końcowym. Uczestnikami programu są więźniowie wywodzący się
z różnych środowisk społecznych o różnym statucie materialnym i społecznym.