Plan imprez do pobrania
STYCZEŃ 2020, LUTY 2020
Regulamin uczestnictwa 
POBIERZ

Notice: Undefined property: Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$catid in /home/www/mok.glogow.pl/splash/plugins/content/facebooklikeandshare/facebooklikeandshare.php on line 184

Notice: Undefined property: Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$link in /home/www/mok.glogow.pl/splash/plugins/content/facebooklikeandshare/facebooklikeandshare.php on line 264

„Człowiek chroni środowisko” – wystawa poplenerowa

12.12.2019 -31.01.2020r.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne

 

Wystawa prac powstałych podczas tegorocznej edycji pleneru malarskiego „Człowiek chroni środowisko”, który odbył się latem w Czernej. 

 

Uczestnicy pleneru:

 1. Irena Smoleń
 2. Sławomir Kuszczak
 3. Jerzy Fedro
 4. Halina Maszkiewicz
 5. Roma Pilitsidis
 6. Telemach Pilitsidis – kurator artystyczny
 7. Małgorzata Maćkowiak
 8. Joanna Kinder
 9. Stanisław Czarnecki
 10. Adam Kunikowski
 11. Lidia Snitko-Pleszko

 

            „Pierwszym zadaniem artysty jest postawienie człowieka na miejscu przyrody i z jej perspektywy popatrzenie na rzeczywistość. Natura jest wielka w swoich zamiarach i posługuje się nami, żeby ukształtować swój zamysł, nim my dokonamy zniszczenia środowiska, w którym żyjemy. Odcięci od cywilizacji wsłuchujemy się w pierwotny rytm przyrody i zdumiewa nas rzeczywistość, w której brak zurbanizowanej „petrupolis” i  bezdrzewia z namiastką pustki. Sądzić należy, że pozostały na ziemi malutkie oazy szczęścia, gdzie rośnie pierwotny las i kwitną kwiaty Edenu. Takie odnosimy wrażenie w kontakcie z przyrodą wokół zamku w Czernej, który gości nas po raz kolejny. 

             Ogród żyje życiem ptaków, dźwiękiem ich śpiewów - trzeba być ich tropicielem i znawcą, by po ich radosnym głosie rozpoznać kim są. Najczęściej za oknami słychać sikorki, świergocą wszędobyliskie czarnogłowe  bogatki i te modre ledwo dostrzegalne w igliwiach sosny. Trochę później park zamienia się w arenę muzykujących pyskaczy, paszkotów, kwiczołów, drozdów, kosów i szpaków. Kowalik cały dzień żeruje i tylko przypadkiem można go zobaczyć, kiedy wychyla się z pnia drzewa, które dziobem obstukuje. O późniejszych porach i zbliżającym się zmierzchu aktywizują się jerzyki, które szturmem zdobywają niebo obstawione wielkim stołem z potrawami. Robią przy tym taki „raban”, że słychać je z kosmosu. Najciekawsza jest noc z  fruwającymi nisko nietoperzami, podnoszącymi  włos na głowie, gdy lot ich krzyżuje się z naszym wzrokiem, matowym ciemnością.  Trochę z horroru są głosy sów i pohukiwania puchacza, puszczyka i być może jeszcze innej tęskniącej istoty. Za parkiem, przy akompaniamencie chóru żab i koników polnych, mieszkają na mokradłach łabędzie, czaple i bociany. Można napotkać zimorodka polującego na przykosia i pliszkę. Na dróżce, która prowadzi  w pole - skowronka, który coraz rzadziej fruwa nad dojrzewającym zbożem. Często, nim opar podniesie się ponad nurt rzeki można spotkać sarny z małymi, lisy i bobry.

                Dziwić może fakt, że to wszystko ma miejsce w bliskości wielkiego kombinatu miedziowego. Dziwić może, że i my przywykliśmy mieszkając obok wielkiego kolosa przemysłowego staliśmy się głuchymi na głosy trwogi i gniew natury.

                W tej złożoności dźwięków, barw i zróżnicowanej przedmiotowości, jedenastu artystów z Polski zmagało się z tematem niebłahym: „Człowiek chroni środowisko”. Czy pozostaje skupić wszystkie rozproszone światła w jeden snop oślepiającego blasku? Czy udzielą odpowiedzi na  drażliwy temat, wsłuchując się w skomlący i płaczliwy głos natury? Wszystko zależy od ich wrażliwości i czuły potencjał wsłuchiwania się w niezgodności tonów, w arytmię tego co miało być jednością, a stanowi dysonans z pożyciem w harmonii pomiędzy nami i naturą, którą przyszło nam chronić.

                 Wedle Tristiana Tzara sztuka ma za zadanie wyrażać to wszystko, co łączy się z kondycją losu człowieka, a nie opisywać stany jego lęków, radości i smutków. Skoro piękno jest przejawem boskości, pozwólmy artystom działać w wewnętrznym spokoju i ciszy, by to, co boskie i dobre pojawiło się w ich pracach. Niech ich sztuka zdumiewa. Niech zaskakuje i prowokuje do myślenia.

Gdy jedni żyją po to żeby żyć

Inni żyją żeby tworzyć.

Nie słyszę nic

Poza swoją pustką

Która wypełnia mój horyzont

Po kres dnia.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zaistnienia pleneru w Czernej, Panu Prezydentowi Miasta Głogowa Rafaelowi Rokaszewiczowi, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury Bartłomiejowi Adamczakowi i Pani Krystynie Iwanickiej - właścicielce Zamku w Czernej.”

Telemach Pilitsidis - Kurator artystyczny pleneru

 

 

O Artystach – prof. Kazimierz S. Ożóg:

 

Stanisław Czarnecki

Czy słowo „surrealizm” wystarczy? Wydaje się ono oczywiste i konieczne w przypadku opisywania twórczości Stanisława Czarneckiego, tak bliskiej wizjom których dosięgamy w snach, lub przyjmując środki nie do końca tolerowane przez system ochrony zdrowia i służby państwowe. Wszystkie te stwory, potwory (no dobrze, ich sugestie – podobnie jak jedynie sugestiami są formy przypominające ludzi), plus pejzaże krain nieistniejących to traktat artysty o badaniu możliwości malarskich dość tradycyjnych mediów. Sztuczki warsztatowe i ich efekty na płótnach dają rezultaty, które przyciągają uwagę, wzbudzają zainteresowanie. Świetliste kolory, ich zestawienia i skontrastowania są znakiem firmowym twórcy.

 

 

Jerzy Fedro

 

Mam wrażenie, że Jerzego Fedro straszliwie musi bawić zabawa precyzją linii perspektywy. Uwidacznia się ona w jego szkicach i rysunkach, które są studiami nad płaszczyznami i modelami ich przenikania się. Ta pochwała linearnej, geometrycznej perspektywy daje się zauważyć również w jego obrazach. Bezlitośnie budują one głębię, taką, która hipnotyzuje i wciąga układem i kolorem. Nawet kwiaty w utrwalonym przez niego na płótnie wazonie wydają się odtwarzać niewidzialne linie zbiegu. Obok tej bezlitosnej skrupulatności, jakby zaczerpniętej z kreślarskich blatów architektów, jest rozprawa o precyzji koloru i jego elastyczności. Trwa w niej pochwała którą należałoby wyśpiewać tak: O, przedziwna świetlistości zieleni! O wspaniałe, jarzące się oranże kwiatów! Twemu autorowi udało się w was zakląć okruchy fotonów tamtych, przeszłych, słonecznych dni!

 

 

Joanna Kinder

 

Obrazy Joanny powinny być jak najbliżej tych wszystkich, którzy w miastach bliskich i odległych są odpowiedzialni za planowanie przestrzeni. Większość urbanistów, architektów, planistów skorzystałaby niepomiernie na bezwiednym nawet wchłanianiu kształtów, kolorów, układów, które maluje Joanna .To są mapy. Mapy nieistniejące. Mapy zmyślone. Plany kryjące w sobie tajemnicę dojścia do celu, odnalezienia tajemnicy. Niech nas nie zwiedzie ich organiczność – nie chodzi tu o szkiełko i oko, ale o budowanie wizualizacji, schematu, który jest rozprawą o nas i świecie. Mimo, że raptem wdziera się w tę mozaikową strukturę kształt kamienic czy głogowskiego ratusza, przenikające się smugi laserunkowych warstw farby są wciąż ciągiem symboli, umownych znaków. Co dzięki nim znajdziemy?

 


Adam Kunikowski

 

W tych ekspresyjnych pejzażach znajdziemy zarówno elementy wynikające z obserwacji natury, jak i kultury. To wiejskie widoczki, ale i miejskie weduty. W jednych i drugich bez większego trudu można dostrzec lekcje wzięte od Cezanne’a, te szeroki smugi czynione pędzlem i szpachlą. Zazwyczaj dzieją się one poza człowiekiem, a nawet jeśli objawia się on gdzieś w kompozycji - stanowi niewielki akcent zakotwiczony w jej centrum. Cudna jest wrażliwość malarza na barwę lokalną, przeszukaną i znalezioną dogłębnie, z czułością. Jest wreszcie coś dramatycznego w jego wizjach świata, gdy używa ułożonych pasowo elementów nieba i wody, rozdzielonych sylwetą strzelistej wieży i masztami jachtów – albo gdy dramatyzm czerwonych kresek, obwiedni dla brył huty, czyni jej kontur jarzącym się i świecącym.

 

 

Sławomir Kuszczak

 

Taki porządek prostych odcięć, płaszczyzn i koloru, oddzielonych od reszty kompozycji maskującą taśmą – częściej można dziś go zauważyć w sztuce ulicy, gdzie kartonowe szablony w dłoniach twórców street artu prószone są farbą w spreju. I tam i tu mamy przed sobą sztukę rezygnacji, ograniczania naturalnych (wydawałoby się) pragnień artysty, by zapełnić kompozycję. Lęk przed pustką, horror vacui w dziełach Sławomira Kuszczaka rozumiany jest à rebours. Czy to symbol nieobecności? Tajemnicy? Rozleniwienia naszego świata, czy bardziej może – eteryczności i ulotności kształtów, tak bardzo dziś deficytowej? Widząc pejzaże, ekspresyjne i szkicowe, w dodatku przenikające się czasem z rysunkiem, schematem, wcale nie jest nam prościej odczytać znaczenia i sensy. Ale tak właśnie powinno być.

 

 

Małgorzata Maćkowiak

 

Dawno temu, gdzieś na Bliskim Wschodzie, może w okolicach Damaszku, może bliżej Antiochii, żyła filozofka zajmująca się kabałą, badająca teksty gnostyków, nauczająca i studiująca świat. Kilkanaście wieków później odrodziła się pod innym nazwiskiem. Ilekroć widzę obrazy Małgorzaty, cieszę się na zostawiane mej percepcji znaczenia i znaki. Badając w moim zawodzie symbole i metafory mam zawsze nadzieję na kolejną rozprawę o tajemnicy świata. Pomijając kwestie semiotyczne, w obrazach tych znajdziemy powracającą z obszarów abstrakcji ku mimetyzmowi rozprawę o tajemnicy świata. Spojoną błękitem, z całą jego głębią i tajemnicą, dzięki któremu wszystkie wątki, litery, wykreślane siatki brył i ciągów liczbowych, symbole, daty, godła, tęcze i akcenty barwne – układają się w nieznaną, nieprzetłumaczoną jeszcze księgę.

 

 

Halina Maszkiewicz

 

Malarstwo Haliny Maszkiewicz to rozprawa o strukturze świata. Niczym rasowa fizyczka kwantowa (a może astrofizyczka?) analizuje ona i wykreśla nici powiązań między atomami i cząstkami (supernowymi i czarnymi dziurami). Wszystkie stwarzane przez nią bryły tańczą powiązane liniami – wizualizacjami niewidzialnych (a przecież najsilniejszych) sił wiążących wszystko ze sobą. Jest w tym nerwowość, jest w tym ekspresja, jest też bezkompromisowość linii i smug definiujących niewidzialny świat. Jej kwiaty zdają się kłuć niczym osty, pejzaż parkowy staje się zaczarowanym gajem akacji. Lecz jest w tym radość.

 

 

Roma Pilitsidis

 

Przez to, co zobaczymy, pojmiemy, że dwa są oblicza Autorki, dwa rodzaje spojrzenia na świat, dwie może są maski, które kryją przed światem coś nie odsłoniętego, nie odkrytego? Z jednej strony mamy kwiaty, z drugiej zaś – geometryczną abstrakcję. Ich przeciwstawność, kompletną odwrotność, wierność zupełnie innym podejściom artystycznym, mieści w sobie ogrom tego wszystkiego, co dokonali giganci, na barkach których dziś stoimy. Jest więc przed nami tradycja studium natury, z jej największym ucieleśnieniem: kwiatem. Z całą jego symboliką i znaczeniami, badanymi w nowożytności w różnych krajach i z różną wrażliwością. Jest też spuścizna Kandyńskiego, jego abstrakcji, przemienionej za sprawą krewniaków Romy – Rothko i Stażewskiego. Gdzieś za nimi skrywa się Autorka.

 

 

Telemach Pilitsidis

 

Czy Telemach kiedykolwiek dorośnie na tyle, byśmy mogli ze spokojem i czystym sumieniem powiedzieć: „Nie zaskoczył mnie wcale”? Chyba nie, na jego przykładzie najlepiej widać, że twórcy bezustannie szukają, dążą do doskonałości, przechodzą przez nowe, nieznane lądy. Liczba rozdziałów w dotychczasowych dokonaniach Telemacha jest znaczna, najpewniej czeka nas jeszcze kilka zaskakujących zwrotów i metamorfoz w tym, co dla nas przyszykuje w przyszłości. W tym momencie warto zwrócić uwagę na twarze – czyżby w pewnych swoich momentach stały się jeszcze bliższe tym, które pozostawił nam w spadku Bacon? Warto zauważyć, jak zdumiewająco w jednym z obrazów działa róż, jak w różnorodności formatów – bo przed nami małe i duże struktury, niczym ilustracjami do bajek, znajdziemy wprowadzenia do przedziwnych opowiastek. One dają wytchnienie. Zaś Telemach jest sobą, bezustannie poszukując natury piękna.

 

 

Irena Smoleń

 

W twórczości Ireny Smoleń od razu zwraca uwagę hołd składany staremu malarstwu, z jego uwielbieniem mimesis. To naśladowanie świata, odtwarzanie i kopiowanie jego doskonałych konceptów jest oszustwem wziętym z anegdot o antycznych mistrzach pędzla. Wraca ono do nas w tych cyzelowanych cegłach, ażurowych serwetkach, a nade wszystko – w tej pocztówce, grafice, gdzie w sepii wyrysowany trwa fragment głogowskiego teatru, dodatkowo - przyklejony ułudą taśmy do ułudy masywnych drzwiczek pieca. Magritte ma rację. To nie jest fajka. To nie jest teatr, to nie jest obrazek… Więc co jest?! Są delikatne zwiewne pejzaże i kwiaty. Pastelowymi rysikami Artystka wytwarza ułudę przedmiotów, już bardziej umownych, bardziej eterycznych.

 

 

Lidia Snitko-Pleszko

 

Westchnienie zadowolenia i spokojnej radości spowija wszystko, takie było pierwsze odczucie po lekturze obrazów powstałych na tegorocznym plenerze. Długo pamiętałem pod powiekami te absolutnie zniewalające, syntetyczne, okrągłe, pełne akty. Niczym wczesny Modigliani szkicowe, niczym dojrzały (no, powiedzmy) Amadeo – wszystko-wiedzące, przenikające tajemnice cielesności i zmysłowości. Właśnie tu ukryte jest najgłębsze westchnienie – wypełnione zadowoleniem i odczuciem szczęścia, spełnienia. Bo nawet kwiaty pani Lidii wszystko mają wspólne z obszarem zmysłowej nagości i kobiecości. Bo nawet – wydawałoby się zwykły – pejzażyk w wieżą i chmurami jest nieokreślony, zamazany, niedostępny.


DNI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

JARMARK ŚWIĄTECZNY

RYNEK STAREGO MIASTA, 6-8 GRUDNIA 2019

Szczegóły na plakacie.

UWAGA! - BRAK ANKIET!!!

Kandydat na Wolontariusza 28. Finału WOŚP w Sztabie w MOK Głogów, musi najpóźniej do dnia 06  grudnia 2019r. (piątek)
oddać wypełnioną ankietę.
Do 09 grudnia 2019r. (poniedziałek) przesłać drogą elektroniczną swoje zdjęcie
(nie mniejsze niż 600 x 800 pixeli, w formacje JPG, portretowe, wzorowane na zdjęciu legitymacyjnym, z wyraźnie widoczną twarzą i podpisane imieniem i nazwiskiem wolontariusza)

na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z dopiskiem w tytule wiadomości: zdjęcie imię i nazwisko wolontariusza 28. Finał WOŚP

W dniach 10 i 11 grudnia, w godz. 14.00 – 17.00 w pok. 12 I piętro w KLUBIE MAYDAY
należy OSOBIŚCIE PODPISAĆ KWESTIONARIUSZ WOLONTARIUSZA
Osoby nieletnie MUSZĄ w tych dniach przyjść z OPIEKUNEM, który podpisze zgodę na udział Wolontariusza w zbiórce

W ZWIĄZKU Z RODO WOLONTARIUSZE, KTÓRZY KWESTOWALI PODCZAS 28.FINAŁU WOŚP (STYCZEŃ 2020)

OTRZYMAJĄ Z FUNDACJI WOŚP SMS-e KODY WERYFIKACYJNE NA PODANE NUMERY TELEFONÓW Z OSTATNIEGO FINAŁU.
TEN KOD JEST NIEZBĘDNY PODCZAS OBECNEJ REJESTRACJI.

 

30.11.2019r. (sobota) godz. 20.00
Teatr im. Andreasa GryphiusaANDRZEJKOWY BAL JAZZOWY
35. GŁOGOWSKIE SPOTKANIA JAZZOWE


Bilet: 250 zł/os. do nabycia wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta MOK
www.jazzwglogowie.pl

Zapraszamy Państwa bardzo gorąco do uczestnictwa w tym wyjątkowym i historycznym zarazem wydarzeniu,
wieńczącym 35. Głogowskie Spotkania Jazzowe.

Powracamy po latach do tradycji bali jazzowych z kilku powodów. Po pierwsze: nowo otwarty Teatr im. Andreasa Gryphiusa prowokuje do ożywiania
tego historyczne wyjątkowego miejsca na mapie Głogowa! Po drugie to najpiękniejsze zwieńczenie jubileuszowej edycji festiwalu.

O niezwykłe menu zadba Hotel Qubus, zaś muzycznych atrakcji z pewnością nie zabraknie, choćby dzięki ALL STAR BIG BAND pod kierownictwem
Wiesława Pieregorólki!

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta MOK, tel. 76 833 65 74

All Star Big Band pod dyr. Wiesława Pieregorólki to wyjątkowa formacja pełna gwiazd polskiej sceny jazzowej przygotowana specjalnie przez
jednego z najlepszych i najbardziej znanych polskich trębaczy jazzowych - Piotra Schmidta (m.in. projekty Saxesful, Tribute to Tomasz Stańko).

Piotr Schmidt

Big Band ten gościnnie prowadzony będzie przez Wiesława Pieregorólkę, jednego z najlepszych polskich band leaderów, kompozytora, aranżera
i producenta wielu historycznych nagrań (m.in. z Andrzejem Zauchą). Wiesław Pieregorólka będzie także grał na fortepianie, co czyni jego udział
w tym przedsięwzięciu wyjątkowo bogatym i atrakcyjnym!

Wiesław Pieregorólka

Skład big bandu to kombinacja wyjątkowych i podziwianych postaci polskiego jazzu, to m.in: Piotr Schmidt, Wiesław Pieregorólka, Mariusz
Bogdanowicz, Jerzy Główczewski, Marcin Kaletka, Szymon Klekowicki, Marcin Jahr i inni wybitni artyści polskiego jazzu.

Big Bandowi towarzyszyć będzie dwoje fantastycznych wokalistów: Janusz Szrom, kilkanaście razy wymieniany przez doroczną ankietę Jazz Forum
jako najlepszy wokalista jazzowy w Polsce, oraz Judyta Pisarczyk, wschodząca gwiazda polskiej wokalistyki jazzowej.

Janusz Szrom


Justyna Pisarczyk

W wykonaniu All Star Big Band można będzie usłyszeć hity muzyki jazzowej z lat 30' i 40' największych mistrzów epiki: Count Basie, Glen Miller,
Benny Goodman czy Duke Ellington w kapitalnych aranżacjach m.in. samego Wiesława Pieregorólki oraz innych amerykańskich i polskich aranżerów.

Całość to wyjątkowo taneczna mieszanka największych hitów Ery Swingu, kiedy jazz był bardzo popularnym stylem tanecznym, w mistrzowskim
wydaniu wybitnych instrumentalistów, prowadzona za rękę przez legendę polskiego big bandu - Wiesława Pieregorólkę i okraszona kapitalnymi
wokalami! W repertuarze wiele smaczków i kołyszących emocji! Z pewnością będzie to jedno z największych wydarzeń artystycznych i rozrywkowych
zarazem w Głogowie!

13.10.2019r. (niedziela) godz. 17.00
sala widowiskowa MOK

 

GALA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA HOSPICJUM
– CRIME STORY SHOW DANCE - Teatr Tańca Wrocław Wieczór (uroczyste spotkanie) z okazji Światowego Dnia Hospicjum i Opieki Paliatywnej.
Organizatorzy: Fundacja Hospicjum Głogowskie, nieformalna grupa wolontariuszy Razem Dla Hospicjum w Głogowie,
Gmina Miejska Głogów, MOKWieczór podzielony będzie na dwie części. W pierwszej, poświęconej projektowi Hospicjum głogowskiemu zaprezentujemy to co dotychczas się
wydarzyło w urzeczywistnianiu idei naszego Hospicjum, przedstawimy dokonania i plany, przedstawimy ludzi Fundacji i wolontariuszy. Podziękujemy
sponsorom i pomocnikom naszej sprawy. Pokażemy jak niezbędna jest placówka opieki paliatywnej w Głogowie i jak bardzo jej brakuje. Zapoznamy
uczestników wieczoru z tym jak nowoczesna medycyna paliatywna potrafi zmienić wszystko w naszym życiu i w życiu najbliższych kiedy musimy
poradzić sobie w trudnym okresie choroby i umierania.

W drugiej części zaprosimy gości na spektakl Szkoły Tańca Al-Mara z Wrocławia.

(Informacja od Szkoły Tańca Al-Mara):


Serdecznie zapraszamy na Taneczne Show Crime Story Bang Bang. Gramy dla hospicjum w Głogowie. Bilety, cegiełki, przeznaczone zostaną
na budowę hospicjum. Wydarzenie rozpoczyna uroczysta Gala o godzinie 17.00. O 18.00 mamy ogromną przyjemność zaprosić na nasz spektakl:


Nowy York. Miasto tańczące w rytmie klaksonów aut, szumu metra i śpieszących się ludzi. Nocą płynące w korowodzie świateł i niespodziewanych
zdarzeń. A w nim uwikłanych w tłumie pięć kobiet. Pięć morderstw. Pięć historii. Z szarej, zakurzonej, wyzutej z emocji ulicy, trafiają do brodwayowego,
tętniącego życiem, roztańczonego więzienia. Kryminalna historia osadzona na ulicach Nowego Yorku opowiedziana tańcem i ruchem z porywającymi,
więziennymi choreografiami w stylu między innymi burleski, high heels, brodway, jazz, hip hop.

W rolach głównych:

Mary - Edyta Cłapka
Diana - Anna Wróbel
Jane - Małgorzata Zujewicz-Pawlak
Samantha - Alicja Nowak
Scarlet - Maja Ślusarczyk
Komendant - Olgierd Zipser
Mamka - Katarzyna Geremesz-Napierała
Sędzina - Alicja Łagosz

Policjanci:
Piotr Danicki, Andrzej Pawlak. Tomasz Kocowski, Paweł Borowski

Więźniarki:
Magda Cutler, Kaja Żarska, Katarzyna Praczyk, Marta Czarnecka, Katarzyna Ścisłowicz, Patrycja Podraza, Elżbieta Śpiwak, Anna Szymkowiak,
Karolina Dydak

Wężyce:
Maja Bartosik, Alicja Hermanowicz

Ze specjalnym udziałem Anny Szczepańskiej

Reżyseria - Małgorzata Zujewicz-Pawlak

Zapraszamy na naszą stronę http://al-mara.pl

28-29.09.2019r. (sobota, niedziela) godz. 10.00 - 18.00
przejście podziemne Al. Wolności

GŁOGÓW NOCĄ - GŁOGÓW ZA DNIA
FAT CAP GŁOGÓW/GRAFFITI JAM

FAT CAP - to grupa młodych ludzi działająca w obszarze street artu, zajmująca się malowaniem graffiti w przestrzeni miasta.
W tym roku prowadzone przez nich warsztaty w ramach Qlturalnych Wakacji MOK cieszyły się dużym zainteresowaniem.
W planach grupy są działania organizacji warsztatów, konsultacji, festiwali, wystaw. Powstałe prace zaistnieją w rozmaitych miejscach
naszego miasta. We wrześniu przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
w przejściu podziemnym na stare miasto w Głogowie odbędzie się jam graffiti. Twórczość w ruchu i działaniu docierająca
nie tylko do grup „żywo” zainteresowanych, ale przede wszystkim do przypadkowych odbiorców jest doskonałą możliwością
prezentowania legalnej sztuki graffiti, a nie wyrazów wandalizmu. Celem nadrzędnym jest propagowanie różnorodnych styli,
barw, kompozycji w liternictwie, słowie i obrazie. 

29.06.2019r. (sobota) start godz. 11.00
MCK MAYDAY, Głogów, ul. Perseusza 11

II MISTRZOSTWA POLSKI W STREET LIFTING

Szczegóły w wydarzeniu:
https://www.facebook.com/events/263526494564941/?active_tab=about

QULTURALNE WAKACJE 2019 - WYDARZENIA

LIPIEC - SIERPIEŃ

do 7. lipca 2019

MOK - Galeria

Tomasz Bzdęga " OGRÓD TAJEMNICZYCH RADOŚCI II" wystawa malarstwa

Rafał Kruszka "ULOTNE" - wystawa fotografii

07 lipiec 2019r.
godz. 18.00

Marina Głogów

7 FESTIWAL "SZANTY W PORCIE" – koncerty: FRAKTALA, JAN i KLAN, ATLANTYDA, ORKIESTRA SAMANTA

12.07-22.09.2019

MOK

ANNA HAMZA - OWOC GŁOGU – wystawa fotograficzna

Wernisaż -  ANNA HAMZA - OWOC GŁOGU/ 12 lipiec 2019, godz. 19.00, Galeria MOK

21 lipiec 2019

godz. 12.00

Rynek – Stare Miasto

Głogowskie Lato Teatralne "RYCERZ BEZ KONIA" – spektakl plenerowy dla dzieci

26 lipiec 2019

godz. 19.00

Marina Głogów

Imieninowy OWOC GŁOGU, spotkanie z artystką cz.1

26 lipiec 2019

godz. 20.0030 lipca 2019

godz. 19.00

Marina Głogów

 

 

Kolegiata Głogowska

 

na FOLKOWĄ nutę -  koncert: GRAND SLAM QUARTET, BUBLICZKI

 

 

PRZEDSIONEK RAJU 2019 - GREEN KORE

 

29.07-11.08.2019

MOK

Tworzenie muralu PRZESTRZEŃ MIASTA na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie

17-31 sierpień 2019

Czerna, ul. Zamkowa 1

Plener malarski CZŁOWIEK CHRONI ŚRODOWISKO, kurator artystyczny: Telemach Pilitsidis

18 sierpień 2019

godz. 12.00

Rynek – Stare Miasto

Głogowskie Lato Teatralne "ZIELONA WRONA"  – spektakl plenerowy dla dzieci

23 sierpień 2019

godz. 19.00

MOK

Happening ANNA HAMZA - OWOC GŁOGU cz.2 - projekcja wystawy fotograficznej z przestrzeni miejskiej, spotkanie z artystką

30 sierpień 2019

godz. 18.00

Czerna, ul. Zamkowa 1

Pokaz prac powstałych podczas pleneru malarskiego "CZŁOWIEK CHRONI ŚRODOWISKO"

31.08.2019r.
godz. 20.00

FOSA MIEJSKA

VIII GŁOGOWSKA NOC ROCKOWA

- MADE/Głogów, GREY FRUIT/Wrocław, SEKCJA/Przemków

 GWIAZDA NOCY ROCKOWEJ  - MAŁGORZATA OSTROWSKA
z ZESPOŁEM,  GOSĆ SPECJALNY - WOJTEK GARWOLIŃSKI 

17.06.2019 r. (poniedziałek) godz. 13.00
Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY

WAKACYJNA PRACA DLA MŁODYCH

Spółdzielnie Mieszkaniowa NADODRZE zaprasza  - Wakacyjna Praca dla Młodych po raz 14.

Już niebawem rozpocznie się kolejna edycja Wakacyjnej Pracy dla Młodych.
Rekrutacja do programu zaplanowana jest na 17 czerwca  2019r. godz. 13.00 - 14.30
w Młodzieżowe Centrum Kultury Mayday. Pierwszy turnus pracę na osiedlach rozpocznie 1 lipca, drugi – 15 lipca.

Od lat program wspiera finansowo Głogów - Gmina Miejska.

20-22.04.2019r.

ŻYCZYMY PAŃSTWU WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

13.04.2019 r. | Głogów Rynek

X GŁOGOWSKA AKCJA ZBIÓRKI KRWI 

MOTOKREW 2019 – Motocykliści dzieciom 

Otwarcie sezonu motocyklowego

Organizatorzy:
- Gremium MC Polska
- Gmina Miejska Głogów
- Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, o/Głogów
 
Program:
 
ZBIÓRKA KRWI: 11:00 - 14:00
 
- program artystyczny MOK Głogów: zespoły Alther Ego, Eternity
- szkolenia pierwszej pomocy (OSP Smardzów, OSP Brzeg Głogowski)
- namiot „Fitarena” – analiza składu ciała
- prezentacja: Świtoń-Paczkowski Auto Group
- konkursy dla dzieci z nagrodami
- losowanie atrakcyjnych nagród dla osób oddających krew
- przejazd motocykli do Białołęki
- poświęcenie motocykli

 

Wstęp wolny!

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o ostatnim pożegnaniu naszego kolegi z pracy - Ryszarda...
[*]


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia

przeżywania Świąt w atmosferze rodzinnego ciepła, radości i spokoju.

Życzymy Państwu aby nadchodzący Nowy Rok 2019 sprzyjał realizacji marzeń i celów! 

 
- Dyrektor i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie

01.12.2018 r. (sobota), godz. 20:00
MCK Mayday, ul. Perseusza 11

OSTATKI W RYTMACH LATINO
Grochy, Groszki, Twist and Rock'n'roll
 
 
Dyskoteka przy największych hitach muzyki latino, przeplatanych najbardziej znanymi przebojami rock'n'rolla.
Przyjdź w parze, solo lub ze znajomymi!
 
W programie również:
- pokazy tańca
- wspólna nauka rock'n'rollla i salsy solo oraz innych tańców latino
 
Wstęp 10 zł
 
Mile widziane stroje w groszki.
 
 
 

17.10.2018r. (środa) godz. 18.00
Kabina Kina MOK

Spotkanie organizacyjne grupy Wolontariatu Technicznego MOK

Opiekun grupy: Jakub Wantuła.

22.10.2018r. (poniedziałek) godz. 16.30
Wentylatornia MOK

Młodość, Optymizm, Kultura!
NABÓR DO WOLONTARIATU MOK
NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019

Opiekun grupy: Agnieszka Lewandowska

Przyjmujemy uczniów od ostatnich klas szkół podstawowych (klasa 8)
do końca szkoły średniej włącznie.

Przyjdź na spotkanie, porozmawiaj z nami, zostań z nami ;)

22.09.2018r. (sobota) godz. 10.00
Sala widowiskowa MOK

JUBILEUSZ 30-LECIA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w GŁOGOWIE

Oficjalne otwarcie

Szczegóły:

06.10.2018 r. (sobota), godz. 16:00
Hala Widowiskowo - Sportowa w Głogowie

III GŁOGOWSKA BIESIADA SENIORÓW
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Głogowa Rafaela Rokaszewicza

Sprzedaż zaproszeń od 17.09.2018 r.
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie a jutro? ul. Strumykowa 3
Dom Dziennego Pobytu, ul. Słowiańska 28

Więcej informacji u organizatorów, tel. 767 240 720

 

30.09.2017 r. niedziela, godz. 12.00
Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (ul. Perseusza 11)

GIEŁDA KULTURY

Wymień się kulturą! 

Zapewniamy stoły.

 

 

 

 

19.06.2018r. godz. 14.00
HOL MOK

"WAKACYJNA PRACA DLA MŁODYCH"
- rekrutacja Spółdzielni Mieszkaniowej NADODRZE w Głogowie

Wielkimi krokami zbliża się trzynasta edycja Wakacyjnej Pracy dla Młodych. Po raz kolejny Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze”
wraz z Gminą Miejską Głogów zatrudnią młodych ludzi do prac na osiedlach, a tym samym pozwolą zarobić pierwsze pieniądze.

Program został zainicjowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nadodrze” w 2006 roku. Polega na zorganizowaniu pracy wakacyjnej dla uczniów i studentów.
Od jedenastu lat zadanie realizowane jest wspólnie z Gminą Miejską Głogów.

Wakacyjna Praca dla Młodych pozwala wykorzystać potencjał młodych ludzi oraz ich zaangażowanie do pracy, jest też formą zagospodarowania
ich czasu wolnego podczas wakacji. Cały program nie tylko kształci młodzież i przygotowuje do podjęcia w przyszłości stałej pracy, ale też wyrabia
szacunek do pracy innych.

Program będzie realizowany w dniach 2-27.07.2018 roku w dwóch dwutygodniowych turnusach. W każdym z nich weźmie udział zbliżona liczba
uczestników, dla których wcześniej zostanie przeprowadzone szkolenie BHP.

Rekrutacja do programu odbędzie się 19 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury w godzinach 14-16. Rekrutacja odbywać się będzie na zasadach
losowania. Każdy chętny wypełnia na miejscu kartę zgłoszeniową, na której wpisuje swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu. O godz. 16 nastąpi
losowanie uczestników programu.

W programie mogą wziąć udział osoby, które w dniu 1 lipca będą miały skończone 16 lat. Górna granica wieku to 20 lat. Uczestnik programu musi być
mieszkańcem Gminy Miejskiej Głogów i być uczniem lub studentem (posiadać aktualną legitymację szkolną lub studencką lub mieć zaświadczenie ze szkoły
o byciu uczniem/studentem).

Pierwszy turnus Wakacyjnej Pracy odbędzie się w terminie 2-13 lipca, drugi w terminie 16-27 lipca. Szkolenia BHP dla oby turnusów odbędą się 26 czerwca.

Uczestnicy będą zobowiązani do przestrzegania regulaminu „Wakacyjnej Pracy dla Młodych”, który dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni.

05 - 09.06.2018r.

24. GŁOGOWSKIE KONFRONTACJE LITERACKIE

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

II edycja cyklu koncertowego „Nasz Telemann”

Od 5 do 24 czerwca trwać będzie II odsłona cyklu „Nasz Telemann”. W miastach i wsiach Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski i Dolnego Śląska odbędzie się ponad 30 koncertów poświęconych polskim wątkom w muzyce baroku i renesansu. Inspiracją dla powstania cyklu są związki Telemanna z kulturą polską, jego kilkuletni pobyt w Żarach oraz idiomatyczna twórczość, o której sam pisał, że utrzymana była w „stylu polskim”.

 

 

 

Głogów

09.06.2018 r. (sobota), godz. 19.00
Kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP 

Wykonawcy:
Corina Marti – flety proste
Teodoro Baù – viola da gamba

Kore:
Karolina Habało – skrzypce
Klaudia Matlak – skrzypce
Katarzyna Litwiniuk – altówka
Karolina Pływaczewska – wiolonczela
Szilárd Chereji – kontrabas
Joanna Boślak-Górniok – klawesyn

Program:
Orkiestra, czyli solista

Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Concerto à 4 D-dur TWV 43:D4
Adagio, Allegro, Adagio, Allegro

Sonata triowa F-dur na flet prosty, violę da gamba i basso continuo TWV 42:F3
Vivace, Mesto, Allegro

Koncert podwójny a-moll na flet prosty i violę da gamba TWV 52:a1
Grave, Allegro, Dolce, Allegro

przerwa

Georg Friedrich Händel (1685–1759)
Sonata triowa A-dur op. 5 nr 1 HWV 396
Andante, Allegro, Larghetto, Allegro, Gavotte Allegro

Johann Georg Pisendel (1678–1755)
Sonata orkiestrowa c-moll J III 2b
Largo, Allegro

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Koncert gambowy g-moll BWV 1056r
(…), Largo, Presto

Głogów

09.06.2018 r. (sobota), godz. 21.30
Muzeum Archeologiczno-Historyczne

Wykonawca:
Teodoro Baù – viola da gamba

Program:
Gambowe historie dwóch przyjaciół I

Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Fantazja d-moll na violę da gamba solo TWV 40:D1
(Der getreue Music-Meister, Hamburg 1728-29; Lektionen 15-16)
Andante, Vivace, Recitativo-Arioso, Vivace

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Toccata i fuga d-moll BWV 565
(transkrypcja wersji skrzypcowej)

Georg Philipp Telemann
Fantazje ze zbioru Fantaisies pour la basse de violle, Hamburg 1735:
Fantazja I c-moll TWV 40:26
Fantazja IX C-dur TWV 40:34
Fantazja VII g-moll TWV 40:32
Fantazja V B-dur TWV 40:30
Fantazja XI d-moll TWV 40:36

Johann Sebastian Bach
Chaconne z Partity skrzypcowej d-moll BWV 1004
(transkrypcja na violę da gamba)

Głogów

10.06.2018 r. (niedziela), godz. 18.00
Kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP 

Wykonawcy:
Corina Marti – flety proste

Kore:
Karolina Habało – skrzypce
Klaudia Matlak – skrzypce
Katarzyna Litwiniuk – altówka
Karolina Pływaczewska – wiolonczela
Szilárd Chereji – kontrabas
Joanna Boślak-Górniok – klawesyn

Program:
Don Kichot i inne opowieści

Johann Bernhard Bach (1676–1749)
Uwertura D-dur na smyczki
Ouverture, Caprice I, Marche, Passepied I&II, Caprice II, Air, La Joye, Caprice III

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Sinfonia C-dur na smyczki RV 114
Allegro, Adagio, Ciaccona

Koncert fletowy F-dur RV 434
Allegro non molto, Largo e cantabile, Allegro

przerwa

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Suita G-dur na smyczki „Burlesque de Quixotte” TWV 55:G10
Uwertura, Przebudzenie Don Kichota, Jego walka z wiatrakami, Jego westchnienia miłosne do księżniczki Dulcynei, Upadek Sancho Pansy, Galop Rosynanta, oraz osła Sancho Pansy, Sen Don Kichota

Suita orkiestrowa a-moll na flet prosty i smyczki TWV 55:a2
Ouverture, Les Plaisirs, Air à l'Italien, Menuet I&II, Réjouissance, Passepied I&II, Polonaise

 

Głogów

10.06.2018 r. (niedziela), godz. 20.30
Muzeum Archeologiczno-Historyczne

Wykonawca:
Michał Gondko – lutnie

Instrumentarium:
– lutnia 7-chórowa (Paul Thomson, 1996)
– lutnia 10-chórowa (Michael Lowe, 1991)

Program:
Skarbiec harmonii. Europejska muzyka lutniowa z przełomu XVI i XVII wieku

Toccata sesta (Giovanni Girolamo Kapsperger)
Aria di Fiorenza / Corrente (anonim włoski)
Calliope (Vincenzo Galilei)
Praeludium (Lorenzo Tracetti)
Bergamasco (Gioan Battista Domenico)

Pavanne en forme de complainte (Nicolas Vallet)
Galliarde (Nicolas Vallet)
Carrilon de village (Nicolas Vallet)

Praeludium (John Dowland)
Allemandt à Globe (anonim angielski) / Jigge of Cooper (John Coprario?)
A Port / Corne Yards / Gypsies Lilt (anonim szkocki)
Sellenger’s Rounde (anonim angielski)
Lady Hunsdon’s Puff (John Dowland)

Villanella (Albertus Ambrosius Długoraj)
Polnischer Tantz (Matthäus Waissel)
Ballo polacco (anonim polski)
Cantio polonica (anonim polski)
Polnischer Tantz (Matthäus Waissel)

Entrée (Robert Ballard)
Ballet (Charles de Lespine)
Courante (René Saman)
Courante (Mercure d’Orleans)
Bransles de village (Robert Ballard)

 

 Teodoro Baù

W rodzinnych Włoszech studiował grę na violi da gamba u Claudi Pasetto i Alberto Rasiego, a grę na lutni u Massimo Lonardiego. Następnie wyjechał do Bazylei, gdzie kontynuuje naukę w klasach Paolo Pandolfo (gamba) i Petera Croton (teorba). Jest laureatem prestiżowego konkursu Bach-Abel Wettbewerb w Köthen oraz finalistą konkursów w Magdeburgu i Bruges, a także wielu konkursów, w których uczestniczył jako członek nagradzanych zespołów instrumentalnych. Pomimo młodego wieku brał udział w wielu nagraniach płytowych i pojawiał się m.in. w zespołach Cecilii Bartolii, Diego Fasolisa, Leonarda Garcii Alarcona i Amandine Beyer. Od kilku lat gra także na violone oraz na średniowiecznej fideli. Kilkukrotnie uczestniczył w festiwalu „Muzyka w Raju”, a także w jednej z pierwszej edycji cyklu „Przedsionek Raju”.

 

Corina Marti

Corina Marti jest jedną z barwniejszych postaci bazylejskiego środowiska muzyki dawnej, gdzie studiowała grę na klawesynie i flecie prostym. W czasie studiów w Bazylei jej specjalnością stała się muzyka późnośredniowieczna i renesansowa, którą poznawała pod kierunkiem Pierre’a Hamon i Kathrin Bopp. Dzisiaj sama jest profesorem w Schola Cantorum Basiliensis, a jednocześnie koncertuje i nagrywa, przede wszystkim z zespołem La Morra, którego jest współzałożycielką i współliderką, ale także jako solistka i członkini duetów, które tworzy m.in. z Michałem Gondko, Eneą Sorinim i Rogerem Helou. Regularnie wykonuje i nagrywa także muzykę barokową.

www.lamorra.info

 

Michal Gondko

Warszawianin od wielu lat mieszkający w Szwajcarii i z pewnością najbardziej znany polski muzyk zajmujący się muzyką średniowieczną i renesansową. Początkowo studiował grę na gitarze klasycznej, ale po wyjeździe z Polski poświęcił się wyłącznie grze na instrumentach dawnych. Studiował pod kierunkiem Hopkinsona Smitha. Jest współtwórcą i współliderem zespołu La Morra, z którym koncertuje i nagrywa płyty cieszące się olbrzymim uznaniem publiczności, ale także środowiska muzykologicznego. Współpracuje z wieloma artystami (Emma Kirkby, Jordi Savall, Ensemble Saraband) i coraz częściej występuje z recitalami. Jego ostatnia płyta poświęcona była polonikom w europejskiej renesansowej muzyce lutniowej.

www.lamorra.info

 

Kore

Projekt orkiestrowy zainicjowany przez Fundację Muzyki Dawnej „Canor” oraz klawesynistkę Joannę Boślak-Górniok. W zespole spotykają się muzycy z kilku krajów ze znaczącym udziałem muzyków polskich. Kore jest miejscem współpracy wykonawców wywodzących się z różnych tradycji wykonawczych i różnych pokoleń. Dla muzyków starszych jest okazją do przedstawienia ich własnej wizji muzyki barokowej. Dla młodszych to szansa na zdobywanie doświadczenia i wypracowywania własnej estetyki. Kore zrealizowała kilka projektów we współpracy z Filharmonią Narodową oraz spełniała rolę orkiestry festiwalowej na festiwalach „Muzyka w Raju” oraz „Poznań Baroque”. Począwszy od roku 2017 orkiestra uruchomiła projekt skierowany do młodych polskich muzyków pod nazwą Green Kore.

www.koreorchestra.pl

 

Strona internetowa: http://nasztelemann.pl

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/662561707412626

 

 

 

12.05.2018r. (sobota) godz. 16.00
Sala konferencyjna MOK

Spotkanie podsumowujące projekt "zWOLONTARYZUJ się!"

Zaprasza: Stowarzyszenie "Skuteczni Wolontariusze".

23.04.2018r. (poniedziałek) godz. 9.00
Sala widowiskowa MOK

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie
zaprasza TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW
na INTERAKCJE pt. "WITAMY NA RYNKU PRACY"

 

Koncerty Patriotyczne "Polonia Restituta"
Projekt o charakterze kulturalno - artystycznym i historycznym jest cyklem trzech koncertów muzyki organowej i kameralnej
w kościołach w małych miejscowościach na Ziemi Głogowskiej w Kotli i Jaczowie i Koncertu Galowego "Polonia Restituta" w Głogowie.
Program i repertuar artystyczny koncertów nawiązywać będzie do 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
z motywem przewodnim twórczości największych kompozytorów polskich rożnych epok, autorów znanych dzieł utrwalających kulturową
i narodową tożsamość. Będą to utwory min. Ogińskiego, Surzyńskiego, transkrypcje organowe dzieł Chopina, Paderewskiego, Szymanowskiego
i Nowowiejskiego, pieśni patriotyczne i marsze wojskowe Legionów Polskich i okresu II Rzeczypospolitej wykonywane na organach,
przez zespoły kameralne, orkiestrę dętą, solistów i chóry. Koncerty mają być przedsięwzięciem o wysokiej randze artystycznej
z udziałem znanych artystów muzyki organowej i kameralnej, głogowskiej orkiestry dętej i miejscowych chórów.

Weź udział w głosowaniu przez Internet:
Termin:   09 – 22.04.2018
Nr projektu -  101     -     PROJEKT KULTURALNY

https://aktywny.dolnyslask.pl/budzet/projekty-2018/numer-101/status-wszystkie

Głosuj

Dziękujemy za oddane głosy.

Zarząd Towarzystwa Ziemi Głogowskiej

W dzień Święta Wielkanocnego życzymy jaja smacznego.

Świąt pogodnych i radosnych oraz tchnienia wiosny!

Serdeczne życzenia na Wielkanoc od Dyrekcji i Pracowników

Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie25.03.2018r. (niedziela) godz. 17.00
Sala widowiskowa MOK

WIELKA PATRIOTYCZNA GALA!

Ogromna dawka Patriotyzmu.
Mnóstwo zacnych gości, wzruszające przedstawienie uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie,
wręczenie nagród laureatom za konkurs o „Wyklętych”.
A na zakończenie konkretne patriotyczne przesłanie na najwyższym możliwym poziomie – koncert TADKA Polkowskiego!
Będzie bardzo uroczyście! To będzie piękny dzień.
Już dzisiaj serdecznie wszystkich zapraszamy! Wstęp wolny!


 

25.03.2017 r. niedziela, godz. 12.00
Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (ul. Perseusza 11)

GIEŁDA KULTURY

Wymień się kulturą! 

Zapewniamy stoły.

 

 

 

03.03.2018r. (sobota) godz. 17.00
Sala widowiskowa MOK

Głogów, Ziemia Głogowska - i więcej okiem kamery Zbyszka Lipowskiego
oraz premiera filmu "Telemach Pilitsidis"
Prowadzenie: Bartek Adamczak, Waldek Drozd i Roman Włodarczak.

Wstęp wolny.

Organizatorzy:
- Towarzystwo Ziemi Głogowskiej,
- Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie.

25.02.2017 r. niedziela, godz. 12.00
Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (ul. Perseusza 11)
GIEŁDA KULTURY

Wymień się kulturą! 

Zapewniamy stoły.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.