Kasa w Centrum Kultury 76 833 65 74
Kasa w Teatrze im. A. Gryphiusa 783 403 503

Chcielibyśmy poinformować o istotnych postępach w zakresie oszczędności energetycznych, jakie zostały osiągnięte w ostatnich trzech latach w jednostkach Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie. Nasza jednostka zdecydowanie zaangażowała się w działania mające na celu optymalizację zużycia energii, co przyczyniło się nie tylko do proporcjonalnego obniżenia kosztów eksploatacji, ale także do zrównoważonego rozwoju naszych obiektów.


Mówimy o oszczędnościach proporcjonalnych – czyli porównaniu energii potrzebnej do wyprodukowania takiej samej ilości imprez kulturalnych i działań edukacyjnych – zestawiając ze sobą lata 2021-2023. W tym przypadku możemy mówić o redukcji wydatków energetycznych pomiędzy 30 a nawet 50 procent (większe oszczędności notowane były w Klubie Mayday, nieco mniejsze w Centrum Kultury MOK i Teatrze im. Andreasa Gryphiusa). Wartości bezwzględne poboru są wyższe co wynika z bardzo dużej dynamiki wzrostu ilości wydarzeń artystycznych realizowanych w jednostkach (nawet o ponad 400% w stosunku do 2021 roku objętego jeszcze restrykcjami pandemicznymi).


Jednym z kluczowych kroków podjętych w ramach naszej strategii było przeprowadzenie kompleksowej modernizacji systemów oświetleniowych. Wprowadzenie energooszczędnych technologii LED pozwoliło nam zredukować zużycie energii elektrycznej o znaczną ilość, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości oświetlenia w naszych placówkach. Dodatkowo, zastosowanie systemów automatycznego wygaszania świateł w miejscach, gdzie nie są one potrzebne, znacznie przyczyniło się do ograniczenia strat energii. Ponadto zdecydowanie oszczędniej gospodarowaliśmy działaniami grup artystycznych, których próby i działania warsztatowe realizowane były dotychczas na salach widowiskowych – oświetlanych szeroką galerią reflektorów scenicznych (pomimo ich częściowej wymiany na sceniczne światła ledowe). 


Kolejnym kamieniem milowym w naszych staraniach było ograniczenie ilości urządzeń elektrycznych pracujących w pomieszczeniach instruktorskich oraz salach edukacyjnych i zainwestowanie w energooszczędne urządzenia elektryczne i sprzęt biurowy. To istotny krok w kierunku zrównoważonej i efektywnej eksploatacji naszych obiektów.
Nasze starania w zakresie oszczędności energetycznych nie ograniczają się jedynie do działań wewnętrznych. Aktywnie promujemy świadomość ekologiczną wśród pracowników, uczestników naszych wydarzeń oraz lokalnej społeczności. Edukacyjne kampanie, warsztaty i spotkania informacyjne pozwalają nam podnosić świadomość na temat znaczenia efektywnego wykorzystania energii.

 

CENTRUM KULTURY

rondo Konstytucji 3-go Maja 2, 67-200 Głogów

KLUB MAYDAY

ul. Perseusza 11, 67-200 Głogów

TEATR IM. A. GRYPHIUSA

Rynek 8, 67-200 Głogów

Deklaracja dostępności

Kasa CK MOK 

76 833 65 74

Sekretariat

76 833 41 40